søndag 4. oktober 2015

Heipiplerke - Meadow pipit (Anthus pratensis)

Noen fuglearter blir ofte oversett for det de er uanselige i fjærdrakta. Heipiplerka er definitivt en av disse. Med sin olivengråbrune overside og skittenhvite underside med lengdestriper, stikker den seg ikke nevneverdig ut i omgivelsene.
Den er en av våre mest tallrike og utbredte fuglearter. Den finnes fra kysten og helt opp på snaufjellet. Med sine karakteristiske ist-ist-ist lyd gjør den seg ofte bemerket, når man er ute i terrenget.
Legger ved et par bilder av denne tallrike krabaten. Bildene er tatt i sommer på Jomfruland i et nydelig kveldslys nede ved stranda på innsida.

Klikk på bildene for bedre visning:

1Dmk4, 120-300 2,8 + 1,4 tc, f:4, 1/1000 sec, 250 iso  

1Dmk4, 120-300 2,8 + 1,4 tc, f:4,5, 1/1000 sec, 500 iso