tirsdag 27. september 2016

Vadertid med en liten fotonøtt til slutt

September er lik vadere for meg. Når jeg kjenner lukta av råtnende tang og tare, da ser jeg for meg flokker med myrsniper, tundrasniper og polarsniper. 
September er måneden hvor hovedtrekket for de fleste vadefuglartene foregår. De samler seg i større flokker og raster langs kysten vår på vei sørover. Spesielt i områder med grunne bukter og viker med oppskylt tang og tare.
Jomfruland og Stråholmen er de viktigste rasteområdene for disse fuglene langs Telemarkskysten. Her finner de rikelig med mat i råtnende tang som er skylt opp på strendene og de grunne tidevannsområdene. 

Nedenfor er et lite knippe bilder fra en tur til Stråholmen i begynnelsen av september. Været var upåklagelig selv om vi var i den første høstmåneden. Det var store mengder med vadere som rastet i det flotte gruntområdet på utsida av øya. 

Klikk på bildene for bedre visning:



Utsikt fra Søndre hue mot øst med Mostein i venstre bildekant og Gåsholmen ut mot høyre. Hele dette området er naturreservat og et viktig rasteområde for vadere.

Her oppe er det perfekt utsikt for å få et overblikk over området og følge med på flokkene med vadere som raster i tangbeltet.

Sandlo - Ringed plover (Charadrius hiaticula) adult sommerdrakt

Steinvender - Ruddy turnstone (Arenaria interpres) juvenil

Steinvender - Ruddy turnstone (Arenaria interpres) adult sommerdrakt

Brushane - Ruff (Philomachus pugnax) juvenil hann i vinterdrakt

Brushane - Ruff (Philomachus pugnax) juvenil hann. Myrsnipe - Dunlin (calidris alpina) i venstre kant. Begge i vinterdrakt
Tundrasnipe - Curlew sandpiper (Calidris ferruginea) juvenil i vinterdrakt

Her er en liten "nøtt". Av og til er man heldig og får med seg en "godbit". Denne arten er meget fåtallig og sjelden under vadertrekket. Opptrer som regel enkeltvis eller bare noe få i flokker med andre vadere. Blir nok ofte oversett eller forvekslet med mer alminnelige og tallrike arter som bl.a myrsnipe. 
Noen som tar utfordringen og tør komme med et forslag?





mandag 19. september 2016

Tilbakeblikk

En sommer er forbi og høsten er her, selv om været fremdeles gir oss en følelse av sommer. Dessverre har det blitt alt for liten tid til fotografering for mitt vedkommende.
Men med høsten på trappene håper jeg det skal by seg fler gode fotomuligheter, Jeg registrerer at fler har sett haukugle og ryktene vil ha det til at det er en invasjon på gang.
Høsten er en spennende tid!

Nedenfor er et lite knippe sommerminner fra minnebrikka mi.

Klikk på bildene for bedre visning: